grafické štúdio pierko

Graphic design a dtp

• vizitky, hlavičkové papiere
• pozvánky, letáky, etikety
• jedálne, nápojové lístky
• časopisy, knihy, kalendáre
• výročné správy, katalógy
• logá, web stránky
• digitálna fotografia