grafické štúdio pierko

Digitálna fotografia

Jednoduchá produktová fotografia, gradačná a farebná úprava, príprava pre tlač.